Hvem er vi?

Vi er fire herrer, som udover at tro på Gud også ’tror’ på naturvidenskaben – for nu at sige det lidt populært. Mange mener imidlertid, at der er tale om ”et enten eller”. Enten tror du på Gud, eller også tror du på videnskab, hvor der ikke er plads til en gud. Men kan det ikke være ”et både og”?

Oplysningstidens videnskabsmænd så ikke Gudstro og naturvidenskab som hinandens modsætning – snarere tværtimod. De betragtede naturen og naturlovene som en bekræftelse af Guds eksistens. De så videnskaben som et middel til at ’afsløre’ Guds hemmeligheder og at læse Guds tanker. Gudstro er, som ordet siger, en tro. Men også naturvidenskaberne ender ved tro, når det gælder en række af livets allerstørste spørgsmål.

Vi har gransket i den store mængde af videnskabelig litteratur, som findes om datering og dateringsmetoder. Vi har ikke selv gennemført forskning på området, men vi har lænet os op ad andres forskning og studier. Når vi læser forskernes udgivelser og undersøgelser, er vi kommet til den erkendelse, at naturvidenskaben og troen på en gud komplementerer hinanden. Vi mener også at begge områder er vigtige og berigende for et godt, indholdsrigt og meningsfyldt liv.

En fremtrædende del af naturvidenskaben tror som udgangspunkt ikke på en skabende Gud. Med dette site mener vi, at vi har bidraget til en saglig dialog mellem troende og forskere, hvor en række mere eller mindre naturvidenskabelige udsagn bekræftes eller udfordres.

Vi har søgt at præsentere resultaterne af vores kritiske granskning på en forhåbentlig forståelig måde. Vi ønsker dig rigtig god læselyst, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har noget på hjerte!

Du er velkommen til at skrive til os hvis du har noget på “hjertet” på  mail kontakt@dateringsmetoder.dk eller bruge kontaktformularen nedenunder.

Søren Hansen (1951-2020), Sven Thygesen, Kristian Pedersen og Flemming Petersen

4 + 2 =

Print Friendly, PDF & Email
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert