Måleusikkerhed

Det er vigtigt at vide at flere af de absolutte metoder ikke kan stå alene og nødvendiggør en såkaldt kalibrering, dvs. at man sammenholder resultater med resultater fra andre dateringsmetoder for derved bedre at kunne pejle sig ind på en sandsynlig alder. Derudover knytter der sig nogle generelle usikkerheder til de radiometriske metoder, som vil blive behandlet under de respektive metoder. 

Måleusikkerhed 
Denne usikkerhed knytter sig især til forurening af prøven i forbindelse med udtagelsen og i forbindelse med den efterfølgende håndtering. Fx forekommer de betragtede isotoper ofte i så små koncentrationer at støv i luften kan have betydende indflydelse på resultaterne. Endvidere er der usikkerhed der knytter sig til selve målingen i laboratoriet. 

Usikkerhed som følge af fortolkning af resultatet 
Denne usikkerhed knytter sig især til fastsættelse af t=0, dvs. hvornår startede ”uret”. Fx for et træredskab svarer kulstof-14 alderen ikke til hvornår redskabet blev lavet men til hvornår træet blev dannet ved fotosyntese. 

Usikkerhed som følge af de gjorte antagelser
Den største usikkerhed i det hele taget er nok knyttet til antagelsen af, at den udtagne prøve har befundet sig i et lukket system, dvs. at der ikke er sket udvekslinger af moderisotoper eller datterisotoper med omgivelserne i perioden fra prøvens dannelse (t=0) til den dag prøven blev udtaget. En anden betydningsfuld antagelse er at prøven ved sin dannelse ikke indeholdt datterisotoper. En tredje antagelse er at halveringstiderne er kendte. Denne antagelse bidrager formentligt kun lidt usikkerheden.

Print Friendly, PDF & Email
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert