Home 9 Forside 9 Datering

Datering

At placere fortidige begivenheder på tidens strøm har altid været en udfordring. Især når vi bevæger os tilbage til tiden før menneskelige optegnelser var tilgængelige.

Dateringsmetoder drøftes almindeligvis ikke i nyhedsmedierne, men det gør resultaterne af deres anvendelse til gengæld. Vi interesserer os for fortiden og ikke mindre for vor fremtid. Vi tilstræber at forstå fortiden og se den i et historisk forløb, der kan forklare, hvor vi nu befinder os. Det kan vi gøre bedst, når vi evner at sætte begivenheder ind i en kronologisk historisk ramme. Dateringerne af fortidige begivenheder er med til at danne vores verdensbillede og påvirker efterfølgende måske også vor verdensanskuelse.

At bestemme jordens alder har fx været en stor udfordring for videnskaben. Hvis man holdt sig til en strengt fundamentalistisk fortolkning af Bibelen hvor de seks skabelsesdage blev opfattet som seks 24-timers dage, sammenholdt med de efterfølgende optegnede slægtsregistre ville jordens alder maksimalt kunne opgives til ca. 10.000 år. Mange forsøg på at udregne jordens alder blev gjort lige fra at udregne den tid det vil tage for en varm nyskabt planet i jordens størrelse at køle ned til nuværende temperatur, til udregning af tiden der måtte være gået til at danne de forskellige enorme lag af sedimenter der stammer fra organisk liv. Man blev hurtigt klar over at jorden måtte være mange millioner år gammel. Da man i slutningen af 1800-tallet opdagede radioaktive stoffers tilstedeværelse viste der sig en ny mulighed for at tidsfæste jorden og forskellige begivenheder i jordens historie.

Ved datering af fossiler og artefakter i før-historisk tid skelner man mellem relativ datering og absolut datering. Relativ datering, er ikke præcis, men placerer objektet mellem to eller flere daterbare placeringer. Absolut datering er derimod forsøget på at give en præcist alder på et givent fossil, klippestykke eller artefakt.

 

Radiometrien forsøger at bestemme en absolut alder. Der findes i dag omkring 40 forskellige radiometriske dateringsmetoder og vi vil her på sitet gennemgå nogle få af dem. Tre af dem: Kulstof-14, Kalium-Argon og Uran-Thorium-metoden vil blive grundigere behandlet end de øvrige. Kulstof-14-metoden, fordi den adskiller sig fra øvrige radiometriske dateringer ved at tage afsæt i tidligere levende materiale. Kalium-Argon-metoden fordi principperne herfor i hovedtrækkene kan overføres på andre radiometriske dateringsmetoder af klipper. Uran-Thorium-metoden fordi den kan datere samme tidsskala som kulstof-14-metoden og ofte bruges til at kalibrere (justere) denne.

Derudover vil vi betragte nogle af de dateringsmetoder der knytter sig til datering i kvartærtiden, altså dateringer af begivenheder der set i jordens historiske perspektiv ligger tættest på vores tid.

Print Friendly, PDF & Email
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert